VÍTÁME VÁS NA STRÁNKÁCH SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ LUBENEC


Výroční schůzka Okrsek Kryry

Výroční schůzka Okrsek Kryry

24.2. 2018 v 9hod na stanici HZS Louny se konalo školení vedoucích MH a rozhodčích pro Plamen 2017/2018 pořádané OSH Louny. Okrsek Kryry měl zastoupení za SDH Lubenec, SDH Podbořany, SDH Petrohrad, SDH Nepomyšl a SDH Vroutek. Ano, všechny tyto SDH pracují s dětmi a je to příslib do budoucna, že jako okrsek budeme mít silné zastoupení ve vyšších kategoriích, jako je dorost či dospělí. V rámci školení jednotlivých disciplín hry Plamen náš okrsek byl zastoupen vedoucí Mgr. Terezou Vopatovou z SDH Lubenec, která prezentovala disciplínu "Štafeta požárních dvojic".


Nová verze www


Ilustrační fotografie

PLÁN AKCÍ SDH LUBENEC NA ROK 2018

Nově termíny soutěží

Více informací / Zpět

DATUM SOUTĚŽ - AKCE MÍSTO
20.1. 2018 Výroční schůze SDH Lubenec Lubenec - hasičárna
17.2. 2018 XIII. HASIČSKÝ BÁL Lubenec KD
5.5. 2018 Uctění památky sv. Floriána Lubenec – hřbitov
Okresní soutěž v požárním sportu
19.5. 2018 Vladařská liga – Žlutice Žlutice náměstí
25.- 27.5. 2018 Okresní hra Plamen v Lubenci Lubenec
2.6. 2018 Partnerské setkání se členy SDH Gornsdorf Lubenec - hříště
2.6. 2018 XII. ročník NOČNÍ SOUTĚŽE v požárním sportu na hřišti + Gornsdorf Lubenec - hříště
17.6. 2018 Stimax Cup krajská soutěž dětí a mládeže
Pyrokros Kryry Kryry
14.7. 2018 Vladařská liga – Verušičky Verušičky - hřiště
5.8. 2018 Vladařská liga - Soutěž o Pohár starosty obce Lubenec v rámci Vavřinecké poutě – 18. ročník Lubenec – hřiště TJ Spartak
11.8. 2018 Vladařská liga – Bochov Bochov - hřiště
8.9. 2018 Vladařská liga – Chyše slavnostní ukončení celého ročníku Vladařského poháru Lubenec – hřiště TJ Spartak Lubenec
Vánoční posezení členů SDH Lubenec - hasičárna

Ilustrační fotografie

SDH Lubenec

Více informací o nás / Zpět

Lubenečtí dobrovolní hasiči patří k nejaktivnějším zájmovým spolkům v obci Lubenec.

V novodobé historii tj. od roku 2002, kdy slavili 130. výročí založení SDH v Lubenci, dosahují na soutěžích v požárním sportu standardně vynikajících výsledků.

V roce 2007 získali 1. místo v okresní soutěži a 2. místo v krajské soutěži v Podbořanech. Členové SDH tak důstojně oslavili 135. výročí svého založení.

V roce 2008 se členové SDH Lubenec stali vítězi krajské soutěže v požárním sportu a postoupili do celostátní soutěže konané ve dnech 19. - 21. 8. 2008 v Přerově. Historický úspěch našich byl však komplikován několika nešťastnými a problematickými událostmi, a tak si naši hasiči odváželi čestné 12. místo. Na druhou stranu získané zkušenosti a poučení přinesly elán k dalšímu tréninku a chuti do dalších ročníků sportovního klání.

V roce 2009 ve Varnsdorfu i v roce 2010 v Podbořanech se již tradiční vítězové okresního kola umisťují vždy na krásném 2. místě v krajském kole soutěže v požárním sportu.

V roce 2011 vyhrálo soutěžní družstvo okresní soutěž v požárním sportu a v krajské soutěži v Podbořanech skončili těsně na 2.místě. V tomto roce se zúčastnili i krajské soutěže v německém Kemptau a získávali tak cenné zkušenosti i ze zahraničí.

Obec bez hasičů si vedení obce nedovede představit. Jako jednotka JPO II drží pravidelně pohotovosti a má k dispozici výjezdová vozidla a to CAS 24 LIAZ, DVS 12 Avia a CAS 24 RTHP. Naše výjezdové družstvo tak může dobře plnit své úkoly.

Členové SDH Lubenec pořádají i mnoho zdařilých kulturních akcí, které se již nezastupitelně zařadily do kulturního života obce. Patří sem například Hasičský ples - v roce 2012 to byl v pořadí již 7. ples, Velikonoční zábava, pomoc při akcích obce - Dětský den, Pochod okolím Lubence, Vavřinecká pouť a Václavská zábava.

Mezi velmi zdařilé akce patří již tradiční "Noční soutěž nad Lubencem" pravidelně pořádaná na konci května, které se účastní každým rokem čím dál tím více soutěžních družstev.

Členové DH Lubenec rozvíjejí od roku 2006 vzájemnou spolupráci se členy SDH (FF) Gornsdorf formou společného soutěžení, vzájemných návštěv a společenských setkání.

V roce 2009 byla dokončena rozsáhlá přístavba požární zbrojnice a naši hasiči tak dostali i svou zásluhou - díky mnoha dobrovolným odpracovaným hodinám - velmi pěkné zázemí pro svou činnost.

Členové SDH Lubenec mají velmi dobrou podporu ve starostovi obce, panu Bohumilu Peterkovi i v celém zastupitelstvu obce Lubenec.

Ilustrační fotografie

HASIČSKÉ DESATERO

Více informací / Zpět

1. Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy,
nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí.

2. Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem, nemáš-li dobré vůle,
nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.

3. Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně nevydávej se v nebezpečí
a dbej v činnosti hasičské svého zdraví.

4. Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti, kteří tě zvolili, očekávají od tebe
činnost zvýšenou a všechny přednosti těla i duše.

5. Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi,
ale hleď se jich povznést.

6. Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná a vlastenecká,
v pospolitém jednání počestná a vlídná.

7. Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy,
ale zájmy hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit.

8. Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré věci,
abys všelijaké neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil.

9. Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj,
že nevhodným způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě,
ale zřízení, jehož odznak nosíš.

10. Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď
a pak budeš dobrým hasičským dobrovolníkem.


© 2007-2018