VÍTÁME VÁS NA STRÁNKÁCH SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ LUBENEC
Školení vedoucích mládeže a rozhodčích hry Plamen

PLAMEN - Závod požárnické všestrannosti mladých hasičů tentokrát v Lubenci

Zahájení letošního ročníku hry Plamen se uskutečnilo 7. 10. 2017 v Lubenci. Za proměnlivého počasí se soutěže se zúčastnilo 15 SDH z celého okresu Louny. Účastníci soutěžili v kategoriích přípravka, mladší žáci, starší žáci, dorost družstva a dorost jednotlivci. Jednotliví soutěžící absolvovali střelbu ze vzduchovky, znalost topografických značek a požární techniky, vázání uzlů, ošetření zraněného, přeskok přes příkop nebo ručkování po laně. Během soutěže byl pro mladé hasiče zajištěn i doprovodný program, o který se postarala ZZC Bálková pod vedením npor. Bc. Vladimíra Garnola s eskortními vozidly služeb cizinecké policie.

Za region Podbořanska se soutěže zúčastnila družstva SDH Vroutek a SDH Lubenec. SDH Vroutek se umístil v kategorii starší na 18. a 20. místě z celkových 21 pětičlenných hlídek.

SDH Lubenec se v kategorii mladší žáci umístil na 4. a 6. místě z 10ti pětičlenných hlídek. V kategorii starší žáci se umístil na 4. místě z 21 pětičlenných hlídek. V kategorii dorost jednotlivci se za mladší dorostenky prosadila Simona Zatloukalová, které z 5ti dívek vybojovala krásné 2. místo, v kategorii dorost střední se umístil na 3. místě Jiří Uhliar z 5ti chlapců a v kategorii starší dorost se umístil na 2. místě ze dvou Stanislav Zatloukal.

Nejvíce přálo štěstí družstvu SDH Cítoliby, které obsadilo v kategoriích přípravka, mladší žáci, starší žáci a dorost jednotlivci starší 1. místo. Všem vítězům gratulujeme, dík pak patří všem účastníkům a jejich vedoucím za obětavou dobrovolnou práci pro mladé hasiče a všem organizátorům této smysluplné soutěže.

Tereza Vopatová vedoucí MH SDH Lubenec

Ilustrační fotografie

PLÁN AKCÍ SDH LUBENEC NA ROK 2017

Nově termíny soutěží

Více informací / Zpět

DATUM SOUTĚŽ - AKCE MÍSTO
7.1.2017 Výroční schůze SDH Lubenec Lubenec - hasičárna
18.2.2017 XII.HASIČSKÝ BÁL Lubenec KD
6.5. 2017 Uctění památky sv. Floriána Lubenec – hřbitov
Okresní soutěž v požárním sportu
13.5.2017 Partnerské setkání se členy SDH Gornsdorf Lubenec-hřiště
13.5.2017 Oslavy 145.výročí založení SDH Lubenec a XI. ročník NOČNÍ SOUTĚŽE v požárním sportu + Gornsdorf Lubenec - hřiště
18.6.2016 Vladařská liga – Žlutice náměstí Žlutice náměstí
Návštěva partnerské obce Gornsdorf Gornsdorf
Pyrokros Kryry Kryry
15.7.2017 13:00 Vladařská liga Verušičky - hřiště Verušičky
Pohár starosty Petrohrad Petrohrad
5.8.2017 13:00 Vladařská liga – Bochov - hřiště Bochov
6.8.2017 10:00 Vladařská liga- Soutěž o Pohár starosty obce Lubenec v rámci Vavřinecké poutě – 17. ročník Lubenec – hřiště TJ Spartak Lubenec
2.9.2017 13:00 Vladařská liga – Žlutice – náměstí Žlutice náměstí
9.9.2017 10:00 Vladařská liga – Chyše – hřiště Chyše
Branný den pro děti Lubenecký rybník a okolí
Vánoční posezení členů SDH Lubenec - hasičárna


Ilustrační fotografie

ŠKOLENÍ ODBORNÉ PŘÍPRAVY SDH LUBENEC plán na rok 2017

Více informací / Zpět

Školení je vždy v pátek v klubovně SDH. V měsících leden, únor, březen, říjen, listopad a prosinec
od 18.00 hod a v něsících duben, květen, červen a září od 19.00 hod

ROK 2016 OBSAH ŠKOLENÍ
leden Spolupráce se složkami IZS a KOPIS
únor Zásah na NL
březen Spojení a signalizace
duben Zdravotní příprava
květen Praktický výcvik v sebezáchraně
červen Taktická příprava
září Výcvik v DT
říjen Technický výcvik
listopad Dokumentace zdolávání požárů
prosinec Znalost hasebního obvoduIlustrační fotografie

SDH Lubenec

Více informací o nás / Zpět

Lubenečtí dobrovolní hasiči patří k nejaktivnějším zájmovým spolkům v obci Lubenec.

V novodobé historii tj. od roku 2002, kdy slavili 130. výročí založení SDH v Lubenci, dosahují na soutěžích v požárním sportu standardně vynikajících výsledků.

V roce 2007 získali 1. místo v okresní soutěži a 2. místo v krajské soutěži v Podbořanech. Členové SDH tak důstojně oslavili 135. výročí svého založení.

V roce 2008 se členové SDH Lubenec stali vítězi krajské soutěže v požárním sportu a postoupili do celostátní soutěže konané ve dnech 19. - 21. 8. 2008 v Přerově. Historický úspěch našich byl však komplikován několika nešťastnými a problematickými událostmi, a tak si naši hasiči odváželi čestné 12. místo. Na druhou stranu získané zkušenosti a poučení přinesly elán k dalšímu tréninku a chuti do dalších ročníků sportovního klání.

V roce 2009 ve Varnsdorfu i v roce 2010 v Podbořanech se již tradiční vítězové okresního kola umisťují vždy na krásném 2. místě v krajském kole soutěže v požárním sportu.

V roce 2011 vyhrálo soutěžní družstvo okresní soutěž v požárním sportu a v krajské soutěži v Podbořanech skončili těsně na 2.místě. V tomto roce se zúčastnili i krajské soutěže v německém Kemptau a získávali tak cenné zkušenosti i ze zahraničí.

Obec bez hasičů si vedení obce nedovede představit. Jako jednotka JPO II drží pravidelně pohotovosti a má k dispozici výjezdová vozidla a to CAS 24 LIAZ, DVS 12 Avia a CAS 24 RTHP. Naše výjezdové družstvo tak může dobře plnit své úkoly.

Členové SDH Lubenec pořádají i mnoho zdařilých kulturních akcí, které se již nezastupitelně zařadily do kulturního života obce. Patří sem například Hasičský ples - v roce 2012 to byl v pořadí již 7. ples, Velikonoční zábava, pomoc při akcích obce - Dětský den, Pochod okolím Lubence, Vavřinecká pouť a Václavská zábava.

Mezi velmi zdařilé akce patří již tradiční "Noční soutěž nad Lubencem" pravidelně pořádaná na konci května, které se účastní každým rokem čím dál tím více soutěžních družstev.

Členové DH Lubenec rozvíjejí od roku 2006 vzájemnou spolupráci se členy SDH (FF) Gornsdorf formou společného soutěžení, vzájemných návštěv a společenských setkání.

V roce 2009 byla dokončena rozsáhlá přístavba požární zbrojnice a naši hasiči tak dostali i svou zásluhou - díky mnoha dobrovolným odpracovaným hodinám - velmi pěkné zázemí pro svou činnost.

Členové SDH Lubenec mají velmi dobrou podporu ve starostovi obce, panu Bohumilu Peterkovi i v celém zastupitelstvu obce Lubenec.

Ilustrační fotografie

HASIČSKÉ DESATERO

Více informací / Zpět

1. Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy,
nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí.

2. Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem, nemáš-li dobré vůle,
nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.

3. Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně nevydávej se v nebezpečí
a dbej v činnosti hasičské svého zdraví.

4. Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti, kteří tě zvolili, očekávají od tebe
činnost zvýšenou a všechny přednosti těla i duše.

5. Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi,
ale hleď se jich povznést.

6. Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná a vlastenecká,
v pospolitém jednání počestná a vlídná.

7. Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy,
ale zájmy hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit.

8. Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré věci,
abys všelijaké neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil.

9. Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj,
že nevhodným způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě,
ale zřízení, jehož odznak nosíš.

10. Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď
a pak budeš dobrým hasičským dobrovolníkem.


© 2007-2017