SDH Lubenec

Vítejte na stránkách SDH Lubenec

img00001.jpg, 62,6kB

Sbor byl založen v roce 1872 a působí v Lubenci a jeho okolí víc než 140 let. Nedílnou součástí našeho sboru je zásahová jednotka, která zasahuje i mimo území svého zřizovatele. Zabezpečuje výjezd družstva do 5 minut a ročně vyjiždí k několika desítkám zásahů jako jsou dopravní nehody, požáry či technická pomoc. Ve výbavě má množství zásahové i historické techniky.

Během celého roku se sbor dobrovolných hasičů podílí na kulturních a společenských akcí v Lubenci. Pořádá již tradičních Hasičský bál nebo zajišťuje obsluhu a technickou službu na místních kulturních akcích. Významnou složkou sboru je práce s mládeži, která má v Lubenci obnovenou mnohaletou tradici. Naši mladí hasiči se pravidelně účastní hasičských soutěží a v posledních letech dosahují významných úspěchů. Požárnímu sportu se rovněž věnují i dospělí, náš mužský a ženský tým se úspěšně pravidelně účastní okresní a Vladařské ligy.

Chtěli bychom poděkovat všem lidem, kteří nás podporují a mají o sbor zájem a chtějí, aby jeho vývoj směřoval směrem k budoucímu rozvoji, nikoliv ke stagnaci nebo úpadku. Současně bychom chtěli vyzvat všechny, kteří by se chtěli stát novými členy našeho sboru, z řad mládeže i dospělých, ať neváhají a přihlásí se.

Krátké info z okrskové soutěže v požárním sportu

Účast byla malá. Asi to ovlivnilo velmi špatné počasí.

Výsledky Muži: 1. místo Lubenec 29,25s 2. místo Vroutek 39,25s

Výsledky Ženy: 1. místo Lubenec 35,23s 2. místo Nepomyšl 52,06s

Výroční schůze SDH Lubenec 2019

SDH Lubenec má za sebou skvělý pracovní rok...

Dne 12.1. 2019 se konala valná hromadačlenů SDH Lubenec společně s hosty- Plk. Petrem Svobodou pověřeným ředitelem územního odboru HZS Žatec, starostou okresního a krajského sdružení OSH ČMS Jiřím Hencem, Npr. Ing. Jiřím Hovorkou, velitelem HZS Podbořany, starostou okrsku Kryry Karlem Spurným , starostou obce Lubenec Jiřím Chaloupecký, starostou obce Blatno Václavem Benešem astarostou obce Tis u Blatna Janem Křepelkou.

Členové SDH Lubenec zajistili v letošním roce jako JPO II celkem 45 výjezdů,z toho 10krát vyjeli k automobilové nehodě, 13 krát k požárům a 9 krátposkytovali technickou pomoc. Sportovní družstva mužů i žen soutěžilav požárním sportu především ve Vladařské lize, kde se lubenecké ženy umístilycelkově na 3. místě a muži v závěrečném rozstřeluna 2.místě.

Po přečtení všech hodnotících zpráv členy výboru SDH Lubenec byla všemi hosty Valné hromady oceněna veškerá práce celého sdružení jak v oblasti výjezdové a sportovní, tak v oblasti kulturní – především XIII. Hasičský bál s předtančením malých hasičů, či podílu na akcích obce, ale především práce s mladými hasiči. Oceněna byla práce Mgr. Jaroslava Doležala a Bc. Terezy Vopatové s mladými hasiči v Lubenci a organizace okresního kola hry Plamen a 2. kolo hasičských soutěží pro mladé hasiče Stimax. V současné době má SDH Lubenec v evidenci 17 aktivních mladých hasičů a 2 dorostence. Během roku měli 38 schůzek, účastnili se 11 soutěží včetně výtvarné soutěž „PO očima dětí“, kdy v republikovém kole získal Stanislav Zatloukal 1. místo.

V letošním roce získal člen SDH Lubenec Václav Hančár jedno z nejvyšších vyznamenání hasičů titul Zasloužilý hasič České republiky při slavnostním aktu v hasičském muzeu v Přibyslavi.

Dalším vyznamenaným byl Mgr. Jaroslav Doležal, kterému byla udělena Záslužná medaile Ústeckého kraje za práci pro mladé hasiče.

Obci Lubenec a SDH Lubenec předal starosta okresního a krajského sdružení OSH ČMS Jiří Henc Pamětní list u příležitosti 100. výročí vzniku samostatného Československa. Čestné uznání za 20 let obětavé práce pro dobrovolné hasiče bylo uděleno Milanu Durčanskému.

Čestné uznání za 30 let obětavé práce pro dobrovolné hasiče bylo uděleno Bohumilu Peterkovi, Bc. Petru Strunzovi a Josefu Janouškovci. Čestné uznání za 40 let obětavé práce pro dobrovolné hasiče bylo uděleno paní Jitce Holé.

Členům výjezdové jednotky získali hydraulické vyprošťovací zařízení LUCAS, které naši hasiči získali sdružením příspěvků z Nadace Agrofer, obce Lubenec, obce Blatno a obce Tis u Blatna.

Ve svém usnesení přijali členové SDH nové úkoly a závazky pro novýrok. Bude třeba znovu připravit vozidla na technickou prohlídku a ve spolupráci s obcí zajistit instalaci odsávacího zařízení v garáži hasičské zbrojnice a dokončit opravu její podlahy.K prioritám bude i nadále patřit práce s mladými hasiči, a vespolupráci s OSH ČMS uspořádat okrskovou soutěž v požárním sportu. Starosta SDH Lubenec Bohumil Peterka i ostatní hosté rovněž poděkovali všem členům SDH Lubenec za celoroční aktivní práci a především starostovi obce Lubenec Jiřímu Chaloupeckému a celému zastupitelstvu obce Lubenec za podporu dobrovolných hasičů v Lubenci, kteří jako jednotka JPO2 jsou již nyní důležitou součástí Integrovaného záchranného systému v naší oblasti a jak jsme se dozvěděli u úst člena Krajského zastupitelstva Ústeckého kraje Václava Beneše, jejich důležitost po dostavbě obchvatu Lubence ještě stoupne.

Nejbližší kulturní akcí bude 16.2. 2019 již XIV. hasičský báls hodnotnou tombolou, na který již nyní srdečně zveme všechny své příznivce.

MUDr. Dana Šašková, kronikář SDH Lubenec

PLÁN PRÁCE SDH Lubenec na rok 2019

VEDENÍ SDH LUBENEC 2019
Ilustrační fotografie, 7,83kB

Plán akcí SDH Lubenec na rok 2019


Ilustrační fotografie, 6,83kB

Hasičské desatero